Rekordhøj genanvendelse

Genanvendelses mål for 2021 i Vordingborg Kommune er allerede nået i 2019.

Mængderne af sorteret affald taler deres tydelige sprog. I Vordingborg Kommune er vi rigtig gode til at sortere vores affald.

”Jeg er så glad og stolt!” siger Else-Marie Langballe Sørensen, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Som borger i Vordingborg Kommune er du med til at sørge for, at vi i 2019 har sorteret 53 % affald til genanvendelse. I 2019 har alle haft mulighed for at sortere madaffald, glas, metal, hård emballageplast samt papir og pap fra restaffaldet og aflevere det i beholdere, der hvor de bor.

”Langt de fleste er rigtig glade for muligheden for at sortere deres affald. Det er en god og nem måde at spare på resurserne og gøre noget for miljøet.” fortæller Else-Marie Langballe Sørensen.

”Vi har gjort det nemt for alle at aflevere det sorterede husholdningsaffald, der hvor de bor. Vi er rigtig godt tilfredse med, at så mange bakker op og sorterer affaldet. Vi kom godt fra start og sorterede i januar 54 % til genanvendelse. Vi var spændte på, om det blot var nyhedens interesse. Den frygt blev dog heldigvis gjort til skamme. Selvom der har været udsving hen over året, har vi sorteret mindst 51 % i alle måneder og gennemsnittet for 2019 endte med at være på 53 %. Det er virkelig godt gjort.”

I Vordingborg Kommune har vi hver måned indsamlet omkring 1.925 ton af det affald, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten. De 1.925 ton affald svarer til 85 kg for hver husstand.

I beregningen af genanvendelsesprocenten indgår de typer affald, som skraldemændene henter, men også træ til genanvendelse samt småt og stort brændbart, som bliver afleveret på genbrugspladserne. Genanvendelsesprocenten er et udtryk for hvor meget af dette affald, der er indsamlet som madaffald, glas, metal, hård emballageplast samt papir og pap og træ til genanvendelse. Det er den måde, vi i Danmark måler genanvendelsesprocenten.

Madaffaldet udgør en væsentlig del af det affald, vi genanvender, og i 2019 har vi indsamlet i alt 3.521 ton madaffald hvilket svarer til 13 kg pr. husstand om måneden. Af de 53 % vi genanvender, udgør madaffaldet 15 %.

I hver husstand har vi udover de 13 kg madaffald også sorteret 6 kg metal, glas og hård plast samt 6 kg papir og pap ud af restaffaldet og lagt det i beholderne. Det betyder samlet set, at mængden af restaffald fra 2018 til 2019 er faldet fra 42 kg til 23 kg pr. husstand. Det svarer for hele Vordingborg Kommune til et fald fra 8.564 ton til 6.166 ton restaffald til forbrænding.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 den gældende affaldsplan. Dengang havde vi en genanvendelelsesprocent på 24 %. I 2018 steg den til 33 %. Med 53 % genanvendelse i 2019 oversteg mængden af affald til genanvendelse for første gang mængden til forbrænding. Dermed genanvender vi mere end 50 % af affaldet, som vi i affaldsplanen havde sat os for at gøre inden 2022.

Else-Marie Langballe Sørensen er derfor glad for at kunne sige, ”Tak! - fordi du sorterer dit affald, bliv ved med det! Jeg tror, at vi kan gøre det endnu bedre, og jeg glæder mig til at se, hvor godt det går fremover.”