Risiko for trafikanter

Hestekastanjerne ved p-plads i Voldgade i Vordingborg har nået et stadie, hvor de udgør en sikkerhedsrisiko.

Igennem længere tid har Vordingborg Kommunes aborister holdt ekstra godt øje med hestekastanjerne på volden bag parkeringspladsen på Voldgade. Træerne angribes af minèrmøl, som er en møl/lille sommerfugl der siden 2002 har spredt sig flere steder i Danmark. Minèrmøl lægger deres æg i træernes blade, og når ægget klækkes begynder larven at gnave gange i træernes blade. Larvens gnav i bladene medfører at træerne på sigt svækkes. Svækkede træer har høj risiko for andre sygdomme, hvilket er tilfældet på parkeringspladsen bag Voldgade. For træerne bag Voldgade betyder det, at de er blevet massivt angrebet af svampen østershat, som er en vednedbrydende svamp som svækker styrken i træerne.

”Vi passer nøje på vores træer i Vordingborg Kommune, og har et registreringssystem, hvor vi kan følge deres udvikling. Og træerne er nu så svækkede, at de udgør en reel risiko for dem som færdes på parkeringspladsen, og på det grønne område bagved volden. Det er selvfølgelig aldrig en fornøjelse at fælde gamle træer, som fortæller en historie og er indbegrebet af et bybillede, som mange har kært. Men når vi kan se at træerne udgør en risiko for det publikum der færdes, så bliver vi nødt til at handle på det, så ingen kommer til skade,” siger Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik.

”For nogle måneder siden væltede den kraftige storm en stor gammel hestekastanje ved ruinterrænet ved Danmarks Borgcenter. Heldigvis kom ingen til skade, men vi vil ikke tage nogle chancer, så derfor vælger vi at reagere på de sygdomsramte træer nu. Vi genplanter som udgangspunkt altid, hvis vi fælder træer. Men det hele skal passe ind i byens billede, og derfor er der heller ikke taget beslutning endnu, om hvor og hvornår der genplantes. Vi overvejer at genplante på den anden side af Karolinegangen, men med øje for at vi ikke ender i samme situation igen,” siger Michael Larsen.

Området er et meget befærdet område, hvor der hver dag færdes mange trafikanter, kørende, cyklister, gående og legende børn. Hestekastanjerne har rigtig mange døde grene langt oppe i trækronerne, som også er med til at udgøre en risiko, og som har tidligere revet sig løse, og faldet ned på vejarealerne.

Træerne er plantet på en skrænt, hvor der i mange år er slået græs henover. Det betyder, at der på de gamle træer, som har rigtig mange rodkasser, er sket skader som yderligere er med til at svække træerne.

”Vi har valgt at inddrage byens borgere i hvad der skal ske med træerne. Det har vi gjort fordi vi ved, at mange har træerne kær, og har en holdning til hvordan bybilledet skal se ud. Derfor har vi denne gang valgt at lægge to spørgsmål ud på Vordingborg Kommunes Facebookprofil. Her stiller vi to spørgsmål – Skal vi fjerne træerne helt, eller skal vi lade nogle af dem stå med stammer, til gavn for fugle- og svampelivet, og for at bevare træernes historie?” siger Lise Hansen Thorsen, Chef for Afdelingen for Trafik, Park og Havne.

Når afstemningen er slut vil kommunens driftsafdeling gennemgå svarene, og træffe en beslutning på baggrund af borgernes svar. Herefter igangsættes arbejdet. Det betyder, at parkeringspladsen afspærres i maksimalt tre dage, hvor det henstilles til at benytte byens andre parkeringspladser. Det er nødvendigt at afspærre hele området, så der ikke er risiko for, at trafikanter kommer til skade under arbejdet.

Vordingborg Kommune har registret størstedelen af de store træer i hele kommunen. Det betyder at træerne kan følges tæt, og kommunens træfolk har lettere ved at følge træernes udvikling, og vide hvor der er risikotræer, og hvilke der skal gøres en ekstra indsats for. Dette kan gøres fordi der bliver indtastet data, sygdomme og andre parametre ind, når træfolkene er rundt og tilse træerne.