SØG MEDFINANSIERING FRA U og M PULJEN

Der er deadline den 1. november.

Større udviklings- og markedsføringsprojekter, som har en mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning i Vordingborg Kommune, kan søge om medfinansiering til projektet fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Ansøgningsfristerne er 1. november 2020 og 1. marts 2021.

Der kan søges om maksimalt 50% af projektets budget og projektet må ikke være igangsat på bevillingstidspunktet.

Læs mere om retningslinjerne for puljen og find ansøgningsskema og vejledning på: https://vordingborg.dk/oplev/foreninger-og-frivillige/tilskud-og-puljer/puljer/udviklings-og-markedsfoeringspuljen