Samlet plan for Klintholm Havn

Hvidbog skal vise hvordan vi får fuldt udbytte af udviklingen med havvindmølleparker.

Vordingborg Kommune har med Klintholm Havn muligheden for at tiltrække en markant del af den offshore industri, der vil følge i kølvandet på de politiske beslutninger om massiv udbygning af energiforsyning via havvindmøller.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har besluttet at støtte udarbejdelsen af en hvidbog, som skal indeholde analyser og anbefalinger til handling for, hvordan Klintholm Havn, Møn og hele Vordingborg Kommune får fuldt udbytte af udviklingen. Det sker i forventning om at havvindmølleparken ved Kriegers Flak kun er starten på eventyret i Klintholm Havn. Kriegers Flak udgør nemlig kun en del af et større samlet havmølleområde. Mod sydøst ligger den tyske havmøllepark Baltic II på 288 MW, og mod nord har Vattenfall (som har placeret servicefaciliteter i Klintholm Havn) også rettighederne til at opføre en svensk pendant til den danske havmøllepark.

Samlet er der i den vestlige del af Østersøen planer om en klynge af i alt syv havmølleparker, der alle vil skulle serviceres, med et potentiale på op mod 600 lokale arbejdspladser og 76 millioner i øgede skatteindtægter. Desuden har Europakommissionen besluttet, at der i Europa skal oprettes 450 GW offshore vindmølleparker inden 2050. Den nuværende kapacitet er ca. 20 GW. Der skal altså de næste 30 år installeres mere end 22 gange så meget kapacitet, sammenlignet med den kapacitet der er installeret de seneste 30 år. Herudover skal alle eksisterende samt alle nye vindmølleparker vedligeholdes, herunder med et fast årligt serviceeftersyn.

Ud af de 450 GW er det forventet, at de 35 GW skal installeres i danske farvande, mod de ca. 3,1 GW der er i dag.

De politiske beslutninger viser tydeligt, at der vil være stort potentiale i denne branche. Den udvikling skal Klintholm Havn og Vordingborg Kommune stå parat til at udnytte.