Sjældne blomster trives ved Bårse Søerne

Flere sjældne blomster i Vordingborg Kommune.

En optælling af to sjældne blomster, Priklæbet Gøgeurt og Blåtoppet Kohvede viser flotte resultater. Bårse Søerne er et gammelt råstof område og den næringsfattige jord giver en helt unik grobund for sjældne planter. Kommunens Naturvejleder tog TV2 Øst nyhederne med ud for at vise sjældenhederne frem.

Vidste du, at du bor i en kommune, der er kendt for at være en kohvede-kommune (nej ikke Covid-kommune, men Kohvede-Kommune)?

Det gør du. I Vordingborg Kommune findes hele af 4 ud af de 5 kohvede-arter, der findes i Danmark. Det er der vist ikke andre kommuner, der kan prale med.

Nu er det ikke sikkert, du ved, hvad en kohvede er? Kohveden er en blomstrende urt, og der findes som sagt 5 arter i Danmark. Ved Bårse Søerne vokser en yderst sjælden Blåtoppet Kohvede som kun findes ca. 10 steder i Danmark.

Blåtoppet Kohvede blomstrr lige nu og er en meget smuk plante med gule blomster og blåviolette højblade – altså blade der sidder helt oppe omkring blomsten, så det ved første øjekast ligner en samlet blomst.

I indslaget fra TV2Øst fortæller naturvejleder Christina Kaaber-Bühler om de forskellige kohvedearter og andre sjældne og spændende planter ved Bårsesøerne. https://www.tv2east.dk/nyheder/22-06-2020/1930/den-sjaeldne-plante-kohvede-trives-i-vordingborg-kommune v=1_03c0skmz&autoplay=1&fbclid=IwAR1I5cVfrXVHVlXoqc0ZVtvz77MSVZCSuNNOSLMVlosMFyQj1wBiXQyb23M#pla

Med myren som transport

Hvad der ikke bliver fortalt i indslaget er, at planten har så tunge frø, at de ikke spredes mere end et par cm fra moderplanten. Men faktisk er der myrer der hjælper med at sprede planten, da myrerne kan lide de olielegemer der er på frøene og derfor slæber afsted med dem.

Pas på den sjældne blomst

I Vordingborg Kommune er vi stolte af at have sjældne arter, så både Blåtoppet kohvede og den priklæbede gøgeurt der også fortælles om i indslaget på TV2 Øst, må ikke plukkes.

Vi gør en stor indsats for at passe på dem. Derfor er det også vigtigt, at brugerne af området passer godt på planten og eksempelvis lade være med at plukke den.