Skovrejsning ved Ørslev

I foråret 2021 bliver der plantet ny skov ved Ørslev med fokus på klima, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med TV2-programmet ”TV2 planter træer - for klimaets skyld”, søgte Vordingborg kommune midler til at lave skovrejsning ved Ørslev. Det lykkedes ikke i første omgang at få midler til skovrejsning. Men i anden omgang, fik Vordingborg kommune tildelt midler til at plante ca. 35.000 træer.

Det er fonden ”Growing Trees Network Foundation”, der i samarbejde med TV2 og Danmarks Naturfredningsforening, ønsker at rejse mere skov med fokus på klima, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

 

Arealet hvorpå skoven plantes, er i dag kommunal landbrugsjord. Kommunen får tilskud til projektet, men kommer også selv til at bidrage økonomisk til skovrejsningen.

 

Skoven vil kunne bidrage til en sundere hverdag for borgerne omkring Ørslev, samt sikre det fremtidige drikkevand og øge kulstofoptaget. En ny skov vil desuden bidrage til at efterleve kommunens vision 2030 og de politisk vedtagne målsætninger om bl.a. fremtidigt rent drikkevand, modvirke effekterne af klimaforandringerne, samt aktivt at involvere frivillige og interesseorganisationer i udviklingen af kommunen på natur- og miljøområdet.

 

I det nye år går planlægningsarbejdet med den nye skov i gang.