Søg penge til udvikling af købstæderne

700.000 kr. er afsat til projekter. Ansøgningsfrist den 15. maj 2020.

PROJEKTER TIL UDVIKLING AF BOSÆTNING OG DETAILHANDEL I KØBSTÆDERNE Vordingborg Kommune har afsat 700.000 kroner til projekter, som kan udvikle bosætningen og detailhandlen i vores tre købstæder Præstø, Stege og Vordingborg.

De seneste år er der arbejdet med udviklingen af købstæderne og deres rolle for øget bosætning. Et attraktivt og levende handelsliv er vigtigt, hvis vi ønsker at tiltrække nye borgere til vores byer og til kommunen generelt. Derfor kan alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen, hvis du/I har en ide til et projekt, som kan hjælpe med at realisere kommunens Vision 2030.

Vurdering af projekter:

• Der lægges særligt vægt på projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.

• Projekter, som understøtter Vision 2030 vil blive prioriteret.

• Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for detailhandel og bosætning.

• Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune

Ansøgningsfristen for projekter er 15. maj 2020 kl. 12.00

Læs udviklingsplanerne, download ansøgningsskema og læs retningslinjerne på vordingborg.dk