Sommerliv i Præstø

Projekt skal medvirke til at skabe liv i handelen i Præstø hen over sommeren.

Præstø Handels- og Erhvervsforening har sammen med arbejdsgruppen for Fransk Forår ansøgt og fået bevilget 150.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen til projekt Sommerliv i Præstø 2020, på det seneste møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

I lyset af aflysningen af ”Fransk Forår i Præstø”, vil det være af vital betydning for detailhandel, spise- og overnatningssteder, at få tiltrukket besøgende til Præstø denne sommer. Foreningen vil gerne vise, at det er muligt at skabe gode oplevelser og handel, trods den aktuelle corona-krise.

”Præstø Handels- og Erhvervsforening vil skabe spændende oplevelser, der understøtter lokalsamfundet samt tiltrækker turister. Både for at fremme handel, erhverv og turisme, men også for at styrke opmærksomheden på Præstø og hele Vordingborg Kommune som bosætningsmulighed. Vi glæder os over at modtage støtten til projektet, og håber initiativet kan medvirke til at skabe øget omsætning i Præstø hen over sommeren,” Fortæller Rasmus Evind, fmd. for Præstø Handels- og Erhvervsforening. Han tilføjer at alle aktiviteter i projektet selvfølgelig skal ske under hensyntagen til myndighedernes aktuelle anvisninger i forbindelse med corona-krisen.

Sommerliv i Præstø skal blandt andet stå for masser af blomsterudsmykning samt Musik / gadeteater lørdage og søndage fra og med sidste weekend i juni til og med første weekend i august, i alt 6 weekends, hvor byens handlende vil have åbent.