Spring- og bevægelsescenter

200.000 kr. til visionsprospekt skal danne grundlag for anlægsprocessen og ekstern finansiering.

En gruppe kaldet ”Springtosserne” etableret af i alt seks gymnastik- og idrætsforeninger i Vordingborgområdet har arbejdet for at få et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg.

Der har været afholdt fællesmøde mellem de seks foreninger og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Derudover har foreningerne afholdt en gymnastiklejr i DGI Huset for at vise den store interesse og opbakning til projektet.

Et spring– og bevægelsescenter vil kunne tilbyde en lang række forskellige aktiviteter for borgere i alle aldre.  

I budgettet er der afsat 200.000 kr. til at udarbejde et visionsprospekt, som skal danne grundlag for den videre anlægsproces og give mulighed for at fremskaffe ekstern finansiering.

Visionsprospektet kommer til at indeholde en beskrivelse af ønskerne til de fysiske rum samt en beskrivelse af mulighederne omkring finansiering, ejerfold, drift m.m.

Prospektet forventes færdigt i juni 2020.