Status på arbejdet med ” Vi har en plan”

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid vedtog i 2018 en strategiplan for arbejdet i årene 2018 til 2021.

Planen skal sikre at der fremadrettet foretages en økonomisk prioritering af kultur og fritidsområdet og således skabe synlighed og indsigt i de konkrete opgaver, projekter og initiativer, som i et fællesskab mellem foreninger, kulturinstitutioner og aktive borgere forsøges realiseret i løbet af denne valgperiode.

Der er udfærdiget en midtvejsstatus på arbejdet fra 2018 og til nu.

Status er opbygget ud fra strategiens fire hovedområder:

  • Vand og kyst
  • Tilbud til flere - læring ,trivsel og alle med
  • Faciliteter
  • Markedsføring og kommunikation.

 Status danner grundlag for arbejdet i den sidste halvdel af valgperioden.