Status på bevægelsesindsats i skolerne

Bevægelsesindsatsen i skolerne er sat på dagsordenen.

På fællesmøde mellem Børn, Unge og Familieudvalget og Sundhed, Senior og Ældreudvalget i november 2018 blev det besluttet at styrke indsatsen på flere områder i forhold til børn og unges sundhed. Herunder i forhold til bevægelse i skoletiden og lovkravet om minimum 45 minutters bevægelse dagligt.

Netop bevægelse i skoletiden og opfyldelse af 45-minutters målkravet var på udvalgets dagsorden, hvor der blev gjort halvvejsstatus.

Statussen viser, at der er stor forskel skolerne imellem og at der fortsat ses et uforløst potentiale på flere skoler. Mange skoler er godt på vej og der er iværksat mange initiativer i både undervisningen og i frikvartererne. Skolerne oplever, at det er lettest at implementere lovkravet i de mindre klasser, men har generelt væsentlige udfordringer med at gennemføre lovkravet i udskolingen.

På landsplan vurderer 58%, at de lever op til lovkravet, hvilket er et fald siden sidste år (65%). Særligt i Region Nordjylland og Region Sjælland ses et væsentligt fald i andelen af folkeskoler, der vurderer, at de lever op til lovkravet.

Udvalget ser alvorligt på, at en række skoler fortsat ikke lykkes med at opfylde målkravet og vil følge udviklingen tæt i 2020.