Stege Store Bro skal have foretaget malingsreparationer

Spærres i sene aften- og nattimer.

I perioden 20. september til 9. oktober vil det ikke være muligt at passere Store Bro i Stege fra kl. 22:00-04:30. .

Vejdirektoratet påbegynder søndag den. 20. september malingsarbejde på klapfaget, som ikke er muligt at tilgå uden at broklappen står åben. Arbejdet er planlagt som natarbejde, så det forstyrrer færrest muligt. Der vil være omkørsel syd og vest om Stege Nor. Dette er skiltet på strækningerne.

Arbejdet er vejrafhængigt. Det vil sige, at hvis det regner og stormer, så kan det være muligt at passere broen. Men det er ikke udgangspunktet. Vejdirektoratet opfordrer til at man holder sig opdateret på trafikinfo.dk, som løbende vil blive opdateret.

Der er indgået aftaler med Midtsjællands Brand og Redning, ambulancekørsel, samt øvrigt akutberedskab. Hvis disse modtager alarmopkald til Stege, så vil broarbejdet blive stoppet, så køretøjer der indgår i akutberedskabet kan passere.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet medfører for trafikanterne. Ved spørgsmål kan Vejdirektoratet kontaktes på tlf.: 72 44 75 01