Stor opbakning til kommunalt Corona-beredskab

267 har foreløbig tilmeldt sig. Men der kan godt bruges flere.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at der på en uges tid foreløbig er næsten 250 tilmeldte til det kommunale Corona-beredskab. ”Det er flot, men vi kan godt bruge flere tilmeldinger. Jo flere vi er, jo bedre står vi rustet,” siger han.

Her kun kort tid efter, at borgmester Mikael Smed opfordrede borgere med relevant baggrund til at tilmelde sig et kommunalt Corona-beredskab, så havde 267 tilmeldt sig torsdag den 2. april.

Beredskabet skal der kunne trækkes på, hvis epidemien med Corona-virus belaster sundheds- og plejepersonalet så hårdt, at de har svært ved at følge med. Det kan ske når epidemien - ifølge sundhedsmyndighederne - formodentlig kulminerer lige efter påske. Så vil mange borgere have brug for pleje, samtidig med at smitten måske fører til et højere sygefravær end normalt blandt sundheds- og plejepersonalet. Derfor er det store antal borgere, som indtil videre har tilmeldt sig, noget der glæder borgmesteren rigtigt meget.

”Man kan kun blive varm om hjertet og være lidt ydmyg, når man oplever hvor mange der på kort tid har sagt ja til at hjælpe deres medborgere, i noget der kan blive en vanskelig situation. Jeg er meget taknemlig over det,samfundssind, som disse borgere viser, og det understreger det sammenhold og den sammenhængskraft, som jeg altid har oplevet, at vi har, når det virkelig gælder. Så en stor, stor tak til alle der har tilmeldt sig. Lad os håbe, at vi ikke får brug for jeres tilbud om hjælp, for det vil betyde, at vi kommer rimeligt igennem krisen. Desværre dog ikke uden alvorligt syge medborgere og dødsfald,” siger Mikael Smed.

De mange tilmeldinger fordeler sig med mere end 100 borgere med en sundhedsfaglig baggrund og næsten lige så mange med pædagogisk baggrund og de resterende med forskellige erfaringer og baggrunde. Sideløbende laves der en opgørelse over hvor mange kommunalt ansatte, som har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, som de ikke benytter i deres nuværende job. Også de vil kunne blive sat ind, hvis der opstår behov for at Corona-beredskabet skal aktiveres.

Trods de mange tilmeldinger, så opfordrer borgmesteren til, at borgere fortsat tilmelder sig. Specielt hvis de har en sundhedsmæssig eller pædagogisk baggrund.

”Vi skal have så mange tilmeldt til Corona-beredskabet som muligt, så står vi bedst rustet, hvis behovet for at trække på det pludselig opstår,” siger borgmesteren.

Man kan tilmelde sig Corona-beredskabet ved at sende en mail til post@vordingborg.dk Man skal bare skrive sit navn og telefon- eller mobilnummer samt sin relevante baggrund/kompetencer, så vil man blive kontaktet, hvis der på et tidspunkt opstår en situation, hvor der er brug for Corona-beredskabets hjælp.

Borgmesteren opfordrer samtidig til at man fortsat tager sundhedsmyndighedernes anvisninger meget alvorligt og følger dem.. ”Det er den bedste måde, at stoppe smittespredningen på,” siger han.