Stor succes

Oplevelsesture for 60+’ere har nu haft flere end 1.000 fremmøder og fortsætter i 2020.

Oplevelsesturene for 60+’ere startede som et lille delprojekt i projektet ”Naturmotion efter vedligeholdelsestræning”. 

Friluftsrådet støttede i 2018-19 et mindre samarbejdsprojekt, som skulle undersøge, om frivillige sammen med kommunen kunne skabe nogle nye, attraktive naturture for mennesker, der havde afsluttet et vedligeholdelsestræningsforløb.

Projektet afprøvede to modeller. En, hvor der skulle etableres gå-grupper med udgangspunkt i aktivitetscentrene. Og én, hvor frivillige guider med stærkt lokalkendskab kunne tilbyde en tur i guidens nærområde. Projektet blev primært kørt af Den Grønne Port, som er et eksternt konsulentfirma, i samarbejde med Sekretariat for Sundhed.

Den første model viste, at ture skal laves i det helt nære lokalområde, og at der med fordel kan laves andre udendørs aktiviteter omkring aktivitetscentrene. Selvom projektet nu er afsluttet, fortsætter ture og aktiviteter på nogle centre. Og der er udarbejdet et inspirationskatalog, som aktivitetscentrene kan bruge.

Den anden model, som blev til ”Oplevelsesture for dig på 60+”, viste sig hurtigt at blive en stor succes. En lang række frivillige guider bød sig til, og dermed blev det muligt at afholde hele 40 ture i 2019. På trods af regn og vind og meget forskelligt vejr i 2019, deltog næsten 30 mennesker i gennemsnit på hver tur.

Deltagerne på oplevelsesturene fortæller, at det er den gode formidling, at få motion og at gå sammen med andre, der tiltrækker dem.

60+-turene fortsætter udenfor projektet i 2020
Den store succes betød, at 16 frivillige guider i 2020 igen har takket ja til at tilbyde ture, hver mandag året ud. Turene afholdes fra kl. 10-12, hver gang et nyt sted i kommunen. De første ture er allerede afholdt, og har igen oplevet stor tilslutning.

Oplevelsesturene har deres egen hjemmeside, hvor man kan læse alt om tid, sted og indhold for de kommende ture. Hjemmesiden findes her: www.vordingborg.dk/oplevelsesture.