Temaer for åben skole

Udvalget for Børn, Unge og Familie har godkendt temaer for alle klassetrin for de kommende skoleår.

På mødet den 8. maj har Udvalget for Børn, Unge og Familie godkendt temaer for aktiviteter under Åben Skole på alle klassetrin fra 2019 til 2021. Baggrunden for temaerne er et fællesmøde mellem de to udvalg, der har bidraget med økonomi til Åben skole, Udvalget for Børn, Unge og Familie og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i. De to udvalg var enige i at styrke rammer, mål og indhold for forløb under Åben Skole i Vordingborg Kommune. Siden 2015 har skolerne arbejdet med Åben Skole og hidtil har det primært været eksterne samarbejdspartnere og skolelærerne i de enkelte klasser, der har taget initiativ til at iværksætte konkrete forløb. For at sikre, at alle børn i får tilbudt undervisning, der udspringer af samarbejder med eksterne samarbejdspartnere og for at alle børn stifter bekendtskab med nye og anderledes lærings- og erfaringsfællesskaber, skal skolerne fremover indgå Åben Skole samarbejder inden for bestemte, vejledende temaer på bestemte klassetrin.

Temaerne er:

  • Natur og Vand (børnehaveklasse-6. klasse)
  • Kunst og Design (2.-5. klasse)
  • Scenekunst og Film (3.-9. klasse)
  • Bevægelse og Sundhed (4.-6. klasse)
  • Erhverv og Håndværk (4.-9. klasse)
  • Science og Teknologi (5.-6. klasse)
  • Samfund og Historie (8.-9. klasse)

De enkelte forløb under temaerne er frivillige. Der er fastsat en forventning om ét forløb pr. klasse pr. år.

Derudover er der for skoleåret 2019/2020 planlagt yderligere tre obligatoriske forløb:

  • Filmfestivalen Die Asta, som er et samarbejde med Filmfabrikken og Absalon for alle 8. klasse.
  • Demokratietsdag for alle 9. klasser.
  • Programmering i Makerspace på Vordingborg Bibliotekerne (som dog er betinget af en bevilling fra Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv).