Tiden er inde til indskrivning af børn til børnehaveklasse

Fra 8. november til 9. december er der indskrivning til børnehaveklasse.

Indskrivningen til kommende skoleår foregår her på siden i perioden ml. den 08. november og den 9. december 2019: https://vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/folkeskoler/skolestart

Børnehaveklasse

Alle forældre med børn, der er født i 2014, samt børn født i 2013 som har fået udsat skolestart, har modtaget et brev fra distriktsskolen med oplysninger om skoleindskrivning. Skoleindskrivningen omfatter også børn, der skal indskrives i privat skole eller i en anden kommunal skole end distriktsskolen. Forældre, der ønsker skolestart udsat til august 2021 skal også indskrive deres barn digitalt. Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2020 kan optages, hvis det antages, at de kan følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Forældre skal henvende sig til skolen for indmeldelse. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt til skolen i det skoledistrikt du bor i.

Skoleklub

Samtidig med indmeldelsen i børnehaveklasse har du mulighed for at tilmelde dit barn til skoleklub.

Skolebuskørsel

Her kan du lære mere om skolebuskørsel og om hvornår dit barn er kørselsberettiget: https://vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/folkeskoler/koersel-af-elever