Tillæg til kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19

Selve kvalitetsrapporten er tidligere blevet behandlet.

Udvalget for Børn, Unge og Familie godkendte på møde den 2. september tillæg til kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19. Tillægget er udarbejdet på baggrund af en ændring af folkeskoleloven i maj 2019 samt ny bekendtgørelse fra marts 2020.

Da det er et krav, at kvalitetsrapporten for det forrige skoleår senest behandles på kommunalbestyrelsens møde i marts i lige år, er kvalitetsrapporten allerede behandlet, og tillægget behandles derfor for sig selv.

Tillægget til kvalitetsrapporten forholder sig udelukkende til kravet til de nye oplysninger:

• Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver.

• En redegørelse for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens § 16 b og § 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/2020.

• En redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning såfremt midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/2020.

• En redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen såfremt det udmøntes i skoleåret 2019/2020.

I Vordingborg Kommune er andelen af elever i, der aflægger den obligatoriske 9. klasseprøve under landsgennemsnittet. I Vordingborg Kommune har 91,5% af eleverne i 9. klasse aflagt de obligatoriske prøver i 9. klasse mod 92,6% på landsplan.

Alle skoler har benyttet sig af § 16d, afkortning af skoleugens længde med op til to timer ugentligt på mellemtrinnet, og nogle skoler også i udskolingen. Skolerne begrunder det med, at de har etableret to-voksenundervisning og co-teachingforløb, som er tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin.

Alle skoler har i skoleåret 2019/2020 anvendt de frigivne midler til to-voksenundervisning i klasserne.