Tillid, roller og ansvar i pleje og sygepleje

Kompetent og venlig indsats og tillidsskabende adfærd giver tryghed for alle.

Mediernes dækning og omverdenens opfattelse medvirker til en forenklet forståelse af et komplekst fagområde og af Det nære sundhedsvæsen anno 2020.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre er opmærksom på, at det tager tid at opnå tillid til at de professionelle kan løse opgaverne kompetent. Udvalget har tillid til at borgeren sættes i centrum og bliver set, hørt og forstået af personalet. Udvalget ønsker at der opnås forståelse for den ramme og de vilkår der kan tilbydes i en kommune for den enkelte og dennes familie, uanset om det drejer sig om kronisk eller kompleks sygdom, kognitive skader eller svær sygdom og død.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre ønsker at gensidig respekt og tillid til personalet skal præge hverdagen. De der hjælpes og deres nære forventes i tone og i adfærd, at medvirke til at de forskellige faggruppers kompetencer kan anvendes uhindret og fuldt ud i hverdagen.

Derfor ønskes forskellige initiativer iværksat fx i form af kampagner for den gode tone i dialogen med medarbejdere og ledelse. Udvalget vil gerne inspireres af personalet og høre om hverdagens erfaringer. Udvalget vil også med brugerundersøgelsen i 2021 spørge ind til oplevelsen af den kompetente og venlige indsats og hverdagens tone og adfærd.