Træer i Mern Bymidte og på Antoni Bakken udskiftes

Høje temperaturer har givet svære vækstvilkår.

De nyplantede træer i Mern Bymidte har ikke haft den bedste start på deres vækst. Til trods for at der er blevet vandet, så har det grundet de meget høje temperaturer og høj vandfordampning flere somre i træk, ikke været muligt at sikre træernes overlevelse.

Det samme gør sig gældende på Antoni Bakken, hvor Foreningen Norden i Præstø i 2019, donerede fem nordiske træer til forskønnelse af området.

”I foråret fik vi henvendelser fra hjælpsomme borgere, som ikke mente træerne så sunde ud. Vi sendte straks vores aborister til de to områder, for at gennemgå træerne.Træerne har ikke haft optimale vækstvilkår og jordbundsforhold, og derfor er de gået ud. Selvom der først bliver plantet nye træer til efteråret, så har vi valgt allerede nu, at fælde de visne træer. Vi er nu i gang med at vurdere, hvilke træer vi skal plante i de to områder. Det bliver træer, der er mere hårdføre og robuste, end dem vi desværre har måtte fælde.” Siger Lise Hansen Thorsen, Chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune.

Træerne som står i forbindelse med parkeringspladsen, ved den lokale købmand i Mern Bymidte, er blevet fældet. Træerne i bedene langs Kalvehavevej har klaret sig godt gennem sommervarmen, da det er en anden type træer, som ikke har behov for lige så store vandmængder. Træerne på Antoni Bakken vil blive fældet i efteråret. Herefter vil der blive genplantet nye træer på området ved Antoni Bakken.