Udvalg kæmper for kulturen under Corona krisen

Kan man ikke afholde sit arrangement skal man ikke betale tilskuddet tilbage.

Danmark er lukket ned, og det samme er alle arrangementer, kulturinstitutioner, samt forenings- og aftenskoleaktiviteter i Vordingborg Kommune.

På tirsdagens digitale møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid blev der hurtig enighed om, at ingen foreninger eller aftenskoler skal bekymre sig om deres tilskud og point. Det skal de store kulturinstitutioner under udvalget heller ikke, da de er en del af Vordingborg Kommunes DNA.

Vordingborg Kommune vil strække sig langt for at hjælpe og sikre aftenskolerne og foreningerne de bedst mulige vilkår, når coronakrisen er overstået. På den måde kan det forhåbentligt være muligt at sikre, at der også efter krisen kan være mange tilbud af samme høje kvalitet som inden coronakrisen.

”Vi er 100% indforstået med, at foreningerne, kulturinstitutionerne, vores spillesteder og aftenskolerne i Vordingborg Kommune ikke kan afholde alle de aktiviteter, som de tidligere har oplyst at de vil, og som danner baggrund for deres tilskud og pointoptjening,”.siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt og fritid, Thorbjørn Kolbo.

”Jeg vil gerne gøre det helt klart, at der ikke er grund til bekymring. I Udvalget er vi generelt meget imponeret over den tilgang alle vores frivillige har igennem hele året, hvor meget de løfter, og hvor meget de får til at ske. Derfor er det så vigtigt for os at understrege, at ingen behøver være bekymret for om de skal tilbagebetale midler, fordi coronakrisens forhinder deres aktiviteter, arrangementer og gode initiativer. Vi opfordrer dem der har fået tilskud til, såfremt det er muligt, at bruge midlerne til at komme fornuftigt i gang efter coronakrisen,” siger Thorbjørn Kolbo.

Normalt beregnes det kommende års tilskud på baggrund af det sidste års aktiviteter; og da Coronakrisen forhindrer gennemførelse af planlagte aktiviteter, kunne foreninger og aftenskoler se ind i en sæson 2021 med langt færre midler i tilskud. Men det bliver ikke tilfældet. For at tilgodese de mange frivillige ildsjæle der er med til at skabe Vordingborg Kommunes signatur, som en kommune med et aktivt og blomstrende forenings-, kunst-, og kulturliv har Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttet, at tilskuddene beregnes ud fra oplysningerne for 2019.

”Det er mennesker som bruger rigtig meget af deres fritid på, at hjælpe, og gøre noget godt for andre. Det skal de på ingen måde straffes for. Hvis vi ikke allerede nu forholder os til tilskudsberegningerne, så kan det få store konsekvenser for kulturlivet i vores kommune. Det vil både jeg og hele udvalget for alt i verden undgå. Det er jo netop den slags aktiviteter, som er med til at gøre det attraktivt at være bosat og aktiv i Vordingborg Kommune. Vi har simpelthen ikke råd til at miste vores DNA. Derfor er vi også meget opmærksomme på, at der kan komme en efterregning. Det er ikke usandsynligt, at kulturen skal have en hjælpende hånd, hvis vi efter coronakrisen vil stå lige så stærkt på kultur-, idræt- og fritids området, som vi gjorde inden,” afslutter Thorbjørn Kolbo.