Udvidelse af Vordingborg Havn

Planlægningen for udvidelse af erhvervsområdet ved Vordingborg Havn sættes i gang.

På baggrund af et ønske fra Vordingborg Havn har Udvalget for Plan og Teknik d. 3 juni 2020 igangsat lokalplanplanlægning for udvidelse af havnens landarealer på Masnedø.

Planlægningen vil omfatte arealerne mellem det nuværende havneområde, og den kommende vej- og jernbanedæmning på Masnedø, som er en del af den nye Storstrømsbro. En stor del af området anvendes i dag som arbejdsplads for byggeriet af den nye Storstrømsbro, hvor der blandt andet er etableret store støbehaller på arealet i dag.

Hensigten med planlægningen er at sikre området som erhvervsområde, når den ny Storstrømsbro står færdig. Området skal bidrage til den fortsatte udvikling og etablering af en maritim erhvervsklynge, transporthub og andet havnerelateret erhverv i tilknytning til det eksisterende havneområde på Masnedø.

Selve planlægningen for området forventes at blive afsluttet i 2022, så områdets status som erhvervsområde er sikret til afslutningen af byggeriet af den ny Storstrømsbro.

Det forventes at Vordingborg Havn på baggrund af planlægningen erhverver arealerne fra Vejdirektoratet, som tidligere eksproprierede arealerne for at opføre den nye Storstrømsbro.