Udviklingsplaner for havneområder i offentlig høring

Havneudviklingsplaner i offentlig høring fra 20. september til 1. november.

Efter godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2019 kommer de tre forslag til udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst nu i seks ugers offentlig høring.

Høringsperioden er fra 20. september til og med 1. november 2019.

Målet med udviklingsplanerne er blandt andet at styrke sammenhænge mellem byens og lystbådehavnens aktiviteter og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer.

Vordingborg Kommune i samarbejde med Team SLA er lykkedes med at udarbejde tre meget stedspecifikke og unikke løsningsforslag, hvori rigtig mange borgeres og parters input tydeligt afspejler sig og indgår i en interessant og realiserbar løsning for hver havn.

”Det er en fornøjelse at være nået til dette sted i processen, hvor forslagene til udviklingsplanerne nu er blevet godkendt af en enig Kommunalbestyrelse”, siger formand for Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen.

”Der har ikke hersket tvivl om, at arbejdet med disse udviklingsplaner for henholdsvis Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst, har mødt opbakning fra både politikerne og borgerne i Vordingborg Kommune, og derfor er dette tidspunkt, hvor den endelige godkendelse nærmer sig, af stor betydning for os alle. Vi er mange, der er klar til at trække i arbejdstøjet for at få muliggjort realiseringen af disse tre sammenskabte udviklingsplaner”, afslutter Michael Larsen.

Som et led i den samskabende proces med planerne, er der oprettet en digital dialogplatform for hver havn, som skal sikre en løbende dialog gennem hele høringsperioden. Alle interesserede borgere, foreninger og brugere fra den enkelte havn/by opfordres til at følge med på dialogportalerne, hvor man kan læse om hele tilblivelsen af planerne, om projektkontorerne og borgermøderne samt debattere:

www.stege-byogvand.dk

www.praestoe-byogvand.dk

www.vordingborg-byogvand.dk

Derudover kan man i høringsperioden møde projektlederen for den enkelte udviklingsplan på et midlertidigt projektkontor, centralt i byen og på havnen på følgende 4 torsdage:

Torsdag 26. september kl. 14 – 17

Torsdag 03. oktober kl. 14 – 17

Torsdag 10. oktober kl. 14 – 17

Torsdag 24. oktober kl. 14 – 17

Projektlederne, som vil være til stede på projektkontorerne, er

• Philippine Schollain, som er at finde på projektkontoret i Bio Bernhard i Præstø

• Andreas Munksgaard Weir, som du finder på projektkontoret i House of Møn i Stege

• Charlotte Tølbøl Henckel, som du møder på projektkontoret i Sejlklubben Snekkens lokale på Nordhavnen i Vordingborg.

På projektkontoret er der mulighed for at høre mere om baggrunden for planerne.

Ønsker man at indsende et høringssvar skal dette dog ske skriftligt til tekpost@vordingborg.dk. Udviklingsplanerne vil desuden blive udstillet på Stege, Præstø og Vordingborg biblioteker i stort format i hele høringsperioden.

Der afholdes desuden et borgermøde i Langebækhallen om forslaget til udviklingsplanerne i høringsperioden. Sæt derfor kryds i kalenderen den 24. oktober 2019 kl. 19 – 21.

Tilmelding på byogvand@vordingborg.dk senest 21.oktober.