Umiddelbart tilfredshed med ny udligningsreform

Ny udligningsreform giver Vordingborg Kommune 97. mio. kr. ekstra.

Finansminister Nicolai Wammen præsenterede den 5. maj en aftale om en ny udligningsreform som regeringen har indgået med Venstre, SF, Alternativet og De Radikale.

Hovedpunkterne i den nye udligningsreform er blandt andet, at der nu tilføres to milliarder kroner mere til udligningssystemet. Derudover afskaffes den udskældte hovedstadsudligning, og udlændingeudligningen halveres.

Borgmester Mikael Smed er umiddelbart positiv over for resultatet af den nye aftale: ”Nu skal vi først lige have regnet på tallene, før vi præcis ved, hvad aftalen får af konsekvenser for Vordingborg Kommune. Men umiddelbart ser det fornuftigt ud. Det ser ud til, at regeringen har lyttet til vores argumenter for at skabe et Danmark i bedre balance og en mere retfærdig fordeling af pengene mellem de rige og mindre velstillede kommuner. Jeg er særligt glad for at hovedstadsudligningen nu bliver afskaffet, da det netop en af de ting, som vi i Vordingborg Kommune har kæmpet for i flere år. Så alt i alt ser det postivt ud. Og det er glædeligt, at vi nu på den længere bane tilsyneladende får mere sikkerhed for vores økonomi” siger borgmester Mikael Smed.

De første beregninger i Vordingborg Kommune viser, at Vordingborg Kommune med den nye aftale kan forvente at modtage 2.133 kroner per indbygger, svarende til samlet set 97 millioner kroner ekstra om året i udligning. Hertil kommer cirka 42 mio kr fra finansieringstilskuddet, som Vordingborg Kommune også har fået tidligere år, men som nu gøres permanente. Derudover tildeles kommunen også 26 mio. kr. i to år som kompensation for tidligere at have modtaget for lidt i udligning, som følge af en fejl i data om udlændinges uddannelsesstatus.