Vedligeholdelse af grusveje

I de kommende uger bliver der kørt vedligehold på Vordingborg Kommunes klasse 6 veje.

28. FEBRUAR 2020

I de kommende uger kører vi vedligehold på kommunens klasse 6 veje. Klasse 6 er grusveje, som også skal vedligeholdes. Mange af vores klasse 6 veje efterses ofte da de er udsat for meget og tung trafik, som gør at vejene hurtigt overbelastes og får skader.

I denne uge er der alene leveret 2000 tons granitskærver til de klasse 6 veje, der mangler at blive vedligeholdt.
Vordingborg Kommune bruger ca. 4500 tons granitskærver, som også bruges til indbygning ved kantstens-renoveringer og vejkanter.

Vedligeholdelsen sker ved, at der udlægges granitskærver på vejene. Det gør vi for at dække de største huller og afrette vejene, så det bliver et plant underlag at færdes på.

Når granitskærverne er lagt ud, så fordeles de på hele bredden af vejen – det kalder vi et årligt ”super eftersyn”.