Vejrabatterne på Næstvedvej ”høvles”

Kan påvirke afvikling af trafikken.

Vejrabatterne på Næstvedvej nord for Vordingborg afhøvles i uge 42.

Arbejdet er planlagt til at udføres i skolernes efterårsferie, så myldretidstrafikken påvirkes mindst muligt. Når afhøvlingsmaskinen kører, foregår det i langsom hastighed, som kan påvirke afviklingen af trafikken.

Afhøvlingen kan virke visuelt skæmmende, da både vækstlag og jord afhøvles, så brønde og dæksler blotlægges langs vejen. Den afhøvlede jord placeres på bagkanten af cykelstien mellem cykelsti og mark, hvor det er muligt. På strækninger med boliger ud til vejen, vil jorden blive genanvendt i det omfang det er muligt, så mindst muligt skal transporteres væk. Den blotlagte jord giver gode vækstmuligheder for mange nye urter og vilde vækster i vores grøftekanter til næste vækstsæson.

Afhøvling af vejrabatter forebygger farlige situationer i trafikken. Ved klimahændelser med store nedbørsmængder som regn, slud og sne, skal overfladevandet på vejbanen hurtigt bortledes til brønde og grøfter. Tilgroede, tueformede vejrabatter kan hindre bortledning, hvorved der opstår risiko for farlige situationer med aquaplaning og sort is på vejbanen. Når vi afhøvler kommunens vejrabatter bidrager vi dermed til veje med bedre vejgreb i vinterhalvåret, og fremmer trafiksikkerheden.

Det er entreprenørvirksomheden ARKIL A/S, der udfører opgaven for Vordingborg Kommune.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingen for Trafik og Ejendomme på telefon 55 36 25 70.