Velkommen til nye værnepligtige

Den 17. februar 2020 bydes de nye værnepligtige på Vordingborg Kaserne officielt velkommen.

14. febrUAR 2020

En mere end 100 år gammel tradition i Vordingborg Kommune fastholdes, når 43 nye værnepligtige på Vordingborg kaserne, mandag den 17. februar 2020, bydes velkommen til Vordingborg Kommune. Det sker ved et arrangement på det regionale spillested STARS.
Til arrangementet vil Borgmester Mikael Smed byde velkommen til de nye rekrutter, og fortælle om mange af de muligheder der er i Vordingborg Kommune til lands og til vands, i naturen, samt om de mange tilbud der er på kultur- og fritidsområdet.

Denne gang er der 8 kvinder og 35 mænd, som skal aftjene deres værnepligt ved Vordingborg garnision i fire måneder, mens de gennemfører ”hærens basisuddannelse”.

For at sætte den gode stemning gennem Vordingborg By, vil Prins Jørgens Garde følge de værnepligtige fra kasernen til Stars. På Stars vil Musikskolens velklingende band La Charanga underholde.

 

Programmet ser således ud:

17:00                  Afmarch fra Vordingborg Kaserne med Prins Jørgens Garde

17:30                  Ankomst STARS - Velkomst ved Simon Sandfeld  

17:35                  Underholdning - Vordingborg Musikskole

17:40                  Borgmester Mikael Smed byder velkommen
                           - og fortæller kort om Vordingborg Kommune

18:00                  Underholdning v. Vordingborg Musikskole

18:20                  Afslutning v/Oberst løjtnant Henrik Søbakke Fischer

18:30                  Tak for i dag

 

Vordingborg Kommune er vært ved et let traktement til deltagerne. Der udleveres et let traktement til gæsterne ved ankomsten, som medbringes og nydes stående under arrangementet.