Ventesal i Præstø genåbnes

Efter få dages lukning på grund af hærværk, så genåbnes ventesalen i Præstø i dagtimerne fra 22. november.

Efter at Ventesalen i Præstø har været lukket i nogle få dage på grund af hærværk, så genåbner den nu - men kun i dagtimerne.

” Vi har arbejdet på højtryk for at finde en løsning, som kan tilgodese de rejsende, som benytter ventesalen i Præstø,” siger chef for Afdeling for Trafik, Park og Havne Lise Hansen Thorsen.

Løsningen er nu blevet at ventesalen fra fredag den 22. november holdes åben i dagtimerne alle ugens dage i tidsrummet fra klokken 7:30 til 15:30. Medarbejdere i Trafik, Park og Havne vil supervisere bygningen lidt hyppigere end hidtil, ligesom den overvåges med kamera.

Pladerne, som blev sat op for facaden, er blevet fjernet igen torsdag den 21. november, og der er sket en meget grundig hovedrengøring af ventesal og toiletter.

”Vi beklager naturligvis, at hærværk gjorde det nødvendigt midlertidigt at lukke bygningen. Det er en kedelig situation for borgerne i Præstø, byens gæster og andre rejsende, der benytter offentlig transport og har glæde af ventesalen,” siger Lise Hansen Thorsen.

Trafik, Park og Havne er fortsat i gang med at undersøge andre muligheder for hvorledes, hærværk kan undgås.