Vintersbølle får ny rekreativ sti

Sti med bænke, bær og blomster på Vintersbølle Strand Plejecenter.

Med bænke, bær og blomster. ”

"Vintersbølle Venner” og Afdelingen for Trafik og Ejendomme har i efteråret 2019 indgået en aftale med støtteforeningen, om anlæg af en rekreativ sti på Vintersbølle Strand Plejehjem. Her har støtteforeningen ”Vintersbølles Venner” medvirket til design af stiforløbet og bistået med aftaler vedrørende praktiske forhold .

Arbejdet med stien er udført af to elever fra Afdelingen for Trafik og Ejendomme. Eleverne mangler den sidste periode af uddannelsen som Grå Anlægsgartner og Grøn Anlægsgartner. I de rolige omgivelser de fået mulighed for tilvænning i anvendelse af maskiner.

Eleverne har udført arbejdet under tilsyn fra erfarne kollegaer, men har i en stor del af tiden selv haft ansvaret for kvaliteten og udførelsen af arbejdet.

Under arbejdets udførelse har støtteforeningen ”Vintersbølles Venner” ønsket, at udvide opgaven med plads til bænke, til stor tilfredshed for plejehjemmets beboere.

Den overskydende jord er anvendt som læ-vold omkring terrassen centralt på området, og bliver i efteråret tilplantet med blomster. Langs med stien bliver der plantet frugtbuske, så pauserne fra starten til terrassen kan forsødes med friskplukkede frugter.