Vision og proces for ny daginstitution i Præstø

Der nedsættes en lokalforankret følgegruppe.

Udvalget for Børn, Unge og Familie drøftede på deres møde den 3. juni 2020 første udkast til en vision for den nye daginstitution i Præstø. Udkastet indeholder forslag, ønsker og ideer som medarbejdere og forældre er kommet med i foråret 2020.

I forbindelse med drøftelsen besluttede udvalget, at der skal nedsættes en lokalforankret følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet Præstø lokalråd.

Følgegruppen skal drøfte byggeriet og herunder, hvad en ny institution i Præstø kan bruges til i et udviklingsperspektiv og dens værdi i lokalsamfundet.

Udvalget besluttede en justering af tidsplanen, og det er forventningen, at institutionen står klar til indflytning primo 2023.