Vitaminindsprøjtning til de tre købstæder

1,1 mio. kr. til fire projekter der skal skabe liv og aktiviteter.

Inden for den seneste måned har Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati bevilget en vitaminindsprøjtning til købstæderne, i form af knap 1,1 mio. kr. til fire projekter, der skal skabe liv og aktiviteter i Stege, Præstø og Vordingborg, både hen over sommeren, men også i hele 2021.

På grund af nedlukning og forsamlingsforbud under covid-krisen, er alle de traditionelle forårs- og sommerarrangementer i købstæderne blevet aflyst, og serviceerhverv samt detailhandelen har kæmpet gevaldigt med manglende omsætning. Det skal de fire projekter være med til at rette op på.

De tre af projekterne skal medvirke til at skabe liv i byerne og erhvervslivet hen over sommeren.

Det er de 2 handelsstandsforeninger i Præstø og Stege, samt Bycentrum i Vordingborg der til sammen modtager 390.000 kr. til projekterne: ”Torvesøndage i Stege 2020”, ”Sommerliv i Præstø 2020” og ”Sommerhygge til indkøbsturen i bymidten af Vordingborg”.

Det er blevet indskærpet for de tre ansøgere, at det er deres forpligtelse at overholde forsamlingsforbud samt aktuelle anvisninger fra myndighederne i forbindelse med covid-19.

Projektet ”Citymanagerteamet – skaber grundlag for handel og bosætning i Præstø, Stege og Vordingborg”, har modtaget 700.000 kr. til at styrke udviklingen og koordineringen i og imellem købstæderne. Projektet er ledet af Vordingborg Erhverv, der koordinerer og samler kræfterne i købstæderne via Citymanagerteamet. Teamet startede som et forsøg i 2019, og med de erfaringer i bagagen fortsætter den fokuserede indsats i resten af 2020 og hele 2021.

”Med denne vitaminindsprøjtning til vores skønne købstæder, er det håbet, at de erhvervsdrivende går en god og indbringende sommer i møde, som omstændighederne nu tillader, og forhåbentlig indhenter noget af de seneste måneders tabte omsætning”, siger borgmester Mikael Smed. ”Det har ligget os alle på sinde at støtte og hjælpe vores erhvervsliv i denne svære tid, og vi håber projekterne skaber resultater både nu og på den lange bane via Citymanagerteamet”, slutter han.