Vordingborg - Biernes kommune

Nye projekter vil skabe 100 ha med vilde blomster.

Vordingborg Kommune har gennem flere år arbejdet for at forbedre bier og andre insekters levevilkår. I forlængelse heraf ønsker Udvalget for Klima- og Miljø, at imødekomme en henvendelse fra Danmarks Biavlerforening om at blive en ’Bivenlig kommune’, hvor opfordringen lyder på, at sørge for flere arealer med vilde blomster.

I Danmark er der knap 300 arter af vilde bier, og mangfoldigheden blandt bier, er vi som kommune stolte af at understøtte.

En større undersøgelse med registrering af vilde bier på Møn er gennemført i samarbejde med Århus og Københavns Universitet og Naturstyrelsen. Blandt andet blev den yderst sjældne sporeblodbi fundet på Hundevæng Overdrev ved Møns Klint. Bien har ikke været registreret i Danmark i mere end 60 år.

I løbet af foråret 2020 vil resultaterne af undersøgelserne vise, hvor mange andre arter vi har på Møn.

100 ha med vilde blomster

En aftale med Danmarks Biavlerforening om at blive en bivenlig kommune vil forpligte Vordingborg Kommune til at udlægge 1 ha med blomster. Initiativet sker efter, at Jens Stampe, formand for Møn-Langebæk biavlerforening, rettede henvendelse til udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen.

Vordingborg Kommune er dog langt mere ambitiøs og med nedenstående initiativer vil der komme omkring 100 nye ha med vilde blomster til glæde for alle bier:

Artsrige vejkanter:
der arbejdes på at udlægge blomsterrige vejkanter i Møn Biosfæreområdet. Her vil Vordingborg Kommune skrabe jorden af og udså frø fra den lokale flora.

Vild Med Vilje:
Vordingborg Kommune har indgået partnerskab med ’Vild Med Vilje’, hvor grønne områder skal gøres vildere bl.a. vil græsplæner omlægges til blomsterenge. Samtidig skal projektet inspirere private og virksomheder til at gøre haver og grønne arealer til bedre spisekamre for bier.

Biodiversitet på Jungshoved:
I Jungshoved By arbejdes der på at etablere en Folkepark og en Landsbyhaven, samt vild flora i vejkanten, som har fokus på at få masser af lokale blomster ind i landsbyen.

Knudshoved:
Klokkeføerne er rammen for et storskala-projekt på Knudshoved, hvor nuværende landbrugsarealer skal omlægges til overdrev med vandhuller. Projektet vil skabe ideelle levesteder for langt flere arter, bl.a. vil jordboende bier få rigtig gode levesteder i de sandede jorde.

Hjemmehørende arter fra lokalområdet
I alle projekter arbejder Vordingborg Kommune med hjemmehørende, vilde blomster.

For ikke at risikere at sprede ikke-hjemmehørende arter til vores naturområder, arbejdes der kun med arter der naturligt findes i områderne.

Formidling af bier
Vordingborg Kommune har også fokus på formidlingen af bier.

I 2019 åbnede Bistien på Nyord, hvor folk kan gå en tur og læse om bier i området.

Der arbejdes også på en ny folder, der fortæller om de mange arter af forskellige bier, vi har i Vordingborg Kommune.