Vordingborg Kommune er klar til Kong Vinter

Vinteren kan bare komme an – Afdeling for Trafik, Park og Havne er beredt.

Temperaturen er faldende. Det betyder at frost, sne- og isglatte veje kan være på vej ind over Vordingborg Kommune.

Men bare rolig – Afdeling for Trafik, Park og Havne har arbejdet hårdt på, at være klar til at vinterbekæmpe de offentlige veje i Vordingborg Kommune.

Når frostvejret og sneen kommer, så sørger Vordingborg Kommune for at salte og rydde vejene for sne.

De mest trafikerede veje ryddes først. Når disse veje er farbare, rydder vinterberedskabet de andre veje i kommunen.

Når vinteren raser kan vejene hurtigt lukke til, og det kan virke som om det er lang tid siden der har været en sneplov forbi. Men sådan forholder det sig sjældent.

”Allerede når vinteren slutter og foråret begynder, så går vi i gang med at forberede næste sæson. Det er et puslespil der skal gå op, så vi har alle veje og ruter dækket, når vinteren for alvor raser. Vi har 50 køretøjer til at salte og rydde sne på kørebaner og stier rundt om i hele kommunen.

Når Kong Vinter virkelig raser, og vi har trykket på den store udrykningsknap, så koster det os ca. en halv million i døgnet at vinterbekæmpe vejene. Ved ekstremt snevejr har vi specialkørertøjer vi kan trækken ind i vinterberedskabet. Alt efter snemængden så koster det os yderligere mellem 100.000 – 200.000 i døgnet, når vi kalder dem ind. Så vi holder selvfølgelig vejret, og krydser fingre for, at det ikke bliver en alt for lang og hård vinter” siger Bjørn Buch, Fagleder i Afdeling for Trafik, Park og Havne.

Der er også ting du som grundejer selv skal være opmærksom på. Det er din pligt, at du har ryddet dit fortov, så skraldemænd og postbud kan komme til din indkørsel, uden at falde.

Du er som grundejer også forpligtet til, at udøve almindelig renhold, som at fjerne blade fra vejbrøndende rundt om din matrikel, så vandet kan løbe væk når sneen smelter, eller hvis der kommer skybrud.

Vordingborg Kommune er også at finde på den sidde der hedder Trafikinfo.dk som er en landsdækkende hjemmeside, der viser aktuel status på vejene og giver et samlet overblik over vejret og vejenes tilstand.

Hvis du skal ud og køre i vintervejret anbefaler vi, at du holder dig orienteret i dagspressen, og på trafikinfo.dk inden du sætter drejer bilnøglen og kører ud i vinteren.

Trafikinfo.dk viser blandt andet:

• Sne- og isglatte veje

• Seneste saltning og snerydning

• Trafikmeldinger om uheld, kødannelser, tabt gods m.m.

• Live billeder fra mere end 250 webkameraer

• Temperaturmålinger af vej og luft

• Vindretning og styrke

Vil du vide mere om snerydning, er du velkommen til at besøge Vordingborg Kommune hjemmeside for vinterbekæmpelse på vordingborg.dk/snerydning. Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål, og læse om reglerne for snerydning. Her kan du også se hvor vi har ryddet sne, om der er buslinjer der er aflyst på grund af vejret, eller om der er andet der er påvirket af vejret.

Vordingborg Kommune opfordrer alle til, at passe rigtig godt på hinanden i trafikken i den kommende vinter.