VORDINGBORG SOM DANMARKS BEDSTE HÅNDVÆRKERKOMMUNE

500.000 kr. afsat til projekter, som kan realisere visionen.

Håndværk og byggebranchen er en del af Vordingborg Kommunes styrker på erhvervsområdet. Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kroner til projekter, der kan være med til at realisere visionen om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune.

Deadline for indsendelse af projekter er den 14. september 2019.

Aktuelt er der en strategiplan under udarbejdelse for Danmarks bedste håndværker-kommune, som efter en høring i juni og juli, forventes politisk vedtaget i august 2019.

Projekterne skal forholde sig til strategiplanens indsatsområder.

• Ansøgning skal ske via ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på: https://vordingborg.dk/oplev/foreninger-og-frivillige/tilskud-og-puljer/puljer/udviklings-og-markedsfoeringspuljen

• Ansøgning og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering på udviklingspuljer@vordingborg.dk.

• Der dispenseres for det normale krav om 50 % medfinansiering.

• De indkomne projekter bliver behandlet den 22. oktober 2019, hvorefter ansøger vil blive orienteret om udvalgets beslutning og betingelser for en evt. bevilling.

Ved yderligere information kontakt Afdeling for Strategi og Implementering på SOGI@vordingborg.dk.