Vordingborg svømmeklub satser på talentudvikling

Ønsker at tiltrække og fastholde flere unge gennem talentudvikling.

Vordingborg Svømmeklub har en eliteafdeling der skaber fine resultater og ønsker med fokus på talentudvikling fortsat at kunne gøre sig regionalt og nationalt gældende.

De nye rammer som DGIhuset tilbyder vil klubben benytte til at sætte nye standarder for afholdelse af stævner i fremtiden.

Individuelle træningsplaner, coachingforløb, samtræning med andre klubber og andre atleter, udvikling af nye træningsformer f.eks.åben vandsvømning, træningslejre evt. i udlandet er alle delelementer af Vordingborg Svømmeklubs elitestrategi for årene 2020 til 2023.

Vordingborg Svømmeklub modtager 50.000 kr. årligt i en 3-årig periode til at give talentarbejdet et ekstra stort fokus. Desuden besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og fritid at tildele Vordingborg Svømmeklub 37.000 kr som delfinansiering af rygstartsbøjler således at klubben bliver i stand til at større anerkendte stævner.