Større underskud end forventet

Arbejdsmarkedsområdet varsler et yderligere budgetunderskud på 18 mio. kroner.

Tilbage i november bevilgede kommunalbestyrelsen 22 mio. kroner til at dække et underskud, fordi Vordingborg Kommune modtager færre midler i statslig refusion end budgetteret. Fejlen kan primært henføres til, at kommunen har budgetteret for optimistisk med, hvor meget der modtages i statsrefusion af de udgifter, kommunen afholder på de forskellige ydelsesområder – særligt vedrørende dagpenge- og sygedagpengeområdet. Nye, opfølgende beregninger har desværre vist, at det reelle underskud er ca. 40 mio. kroner. Altså yderligere 18 mio. kroner.

Selvom antallet af borgere på offentlige ydelser fortsat rasler ned i Vordingborg Kommune, er det ikke nok til at kompensere for de fejl, der er i prognoserne, og som altså har stor indflydelse på økonomien

Fejlberegningerne får nu konsekvenser for den ansvarlige chef for Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Vordingborg Kommune har indgået en fratrædelsesaftale med Claus Holm Oppermann, der er stoppet med øjeblikkelig virkning. Det oplyser kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune: ”Claus Holm Oppermann har i sit virke i kommunen skabt mange flotte resultater, som blandt andet ses i den meget gunstige udvikling i antallet af borgere på overførselsindkomst i kommunen. Claus har også stået for en lang række udviklingsprojekter til gavn for kommunens borgere. Problemerne omkring flere fejl i budgetgrundlaget for 2019, og det forhold, at de først opdages meget sent på året, har dog svækket tilliden til Claus, og vi har derfor i enighed indgået en fratrædelsesaftale. Sagen sætter desværre også en tyk streg under behovet for implementeringen af de kontrolprocedurer og den kvalitetssikring af økonomistyringen, vi igangsatte i oktober 2019, så vi sikrer en retvisende budgetopfølgning.”

Borgmester Mikael Smed ser fratrædelsen som en naturlig konsekvens af sagen: ”Der er begået så alvorlige og uacceptable fejl i denne sag, at det ikke kan undgås at få personalemæssige konsekvenser. Deruover må jeg konstatere, at der er behov for, at administrationen bliver skarpere på såvel budgetlægning som budgetopfølgning på dette område.”

Anders J. Andersen, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, har fuld forståelse for, at sagen får konsekvenser: ”Når det er sagt, så glæder jeg mig over, at vi her I Vordingborg Kommune klarer os så godt i forhold til det vigtigste – nemlig at få ledige i arbejde eller uddannelse. Jeg vil også fremover fokusere al min energi mod, at vi kan fastholde de gode takter her. Og så skal økonomerne få styr på budgettallene”, siger udvalgsformanden.