Trafiksituationen ved Orevej

To alternative løsninger på de trafikale udfordringer ved Orevej bliver så dyre, at de ikke er mulige at gennemføre.

Der er i øjeblikket trafikale udfordringer i forbindelse med omlægningen af trafikken ved Orevej, Rampen og Brovejen i Vordingborg. Vordingborg Kommune har derfor undersøgt to alternative trafikale løsninger henholdsvis en omkørsel via grusstierne ved Rosenfeldt Gods og en midlertidig vej omkring Vordingborg Forsynings anlæg.

Begge alternative løsninger vil desværre medføre så betydelige investeringer, at de ikke er praktisk muligt at gennemføre. Banedanmark og Vordingborg Kommune har derfor måtte fravælge begge løsninger.

Situationen følges i stedet for tæt og evalueres medio januar 2019. Tidligere erfaringer ved større, midlertidige trafikale omlægninger, viser dog, at situationen oftest forbedres betydeligt efter nogle få uger, hvor myldretiden fordeles over større tidsrum, fordi flere bilister kører tidligere eller senere.

Der vil også blive opsat skilte syd for Storstrømmen med det formål at flytte dele af trafikken over Farøbroerne i stedet.