Integration og medborgerskab

Mål for Integration og medborgerskab

  • Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen skal være et godt sted at leve i. Alle borgere i kommunen skal opleve, at de er ligeværdige borgere med dertil hørende rettigheder, pligter og socialt fællesskab.
  • Muligheder for uddannelse, job, fritidsaktiviteter og socialt fællesskab skal være til stede for alle borgere.
  • Mangfoldighed ses som ressource i fællesskabet.
  • Medansvar og ligeværdighed er grundstenene i vores integrations og medborgerskabspolitik. 

Redegørelse

Kommunens politik for integration og medborgerskab skal ses som rammen for integrationsindsatsen og gælder for borgere i kommunen, og den er dermed også det redskab, der skal vejlede alle ansatte i kommunen.

Indsatsområder

Kommunalbestyrelsen arbejder med følgende indsatsområder:

Nye medborgere – fokus på informationsmateriale på flere sprog om Vordingborg Kommune, demokrati, medborgerskab og socialt fællesskab.

Børn, dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse – fokus på trivsel og udvikling via tidlig sprogtilegnelse, modersmålsundervisning, trivsel i skolen, forældresamarbejde, ungdomsuddannelse og mentorordning.

Arbejde & voksenuddannelse – fokus på selvforsørgelse via individuelle forløb, sprog, uddannelse, voksenlærlinge, mentorordninger og praktikordninger. Det skal tilstræbes at ansatte i kommunen afspejler sammensætningen af befolkningen generelt.

Kultur & fritid – fokus på information om fritidstilbud i samarbejde med fx fritids- og ungdomsklubber, idrætsorganisationer, musikskolen, spejderbevægelsen, oplysningsforbund og frivillige organisationer.

Ælde – fokus på tryghed i hverdagen via lige muligheder for alle ældre, information og tilbud målrettet de ældre borgere.

Sundhed – fokus på tæt samarbejde med Sundhedscentret, praktiserende læger og sundhedsplejersker og den kommunale tandpleje.

Bosætning – fokus på information om bosætning og beboerdemokrati i samarbejde med boligselskaber og boligforeninger