Erhvervslivets rammevilkår

Mål for Erhvervslivets rammevilkår

 • Vordingborg Kommune vil være kendt som et dynamisk og innovativt erhvervs- og turistområde med fokus på at fremme og udvikle virksomhedernes omstillingsevne gennem satsning på uddannelse, innovation og kreativitet.

 

Globalisering og innovation

 • Vordingborg Kommune søger at give de lokale virksomheder gode rammer til at kunne håndtere globaliseringen i omstillingen fra industrisamfund til videns- og oplevelsessamfund.
  Gennem samarbejde søger kommunen at fremme de lokale virksomheders lyst til at være innovative og konkurrere på viden.

  

Kompetenceudvikling

 • I samarbejde med relevante samarbejdspartnere sker et uddannelses- og kompetenceløft af arbejdsstyrken i Vordingborg egnen. Gennem uddannelse og markedsføring vil vi sikre kvalificeret arbejdskraft til den private og kommunale sektor.

 

Virksomheder og iværksættere

 • Vordingborg Kommune skal være den oplagte mulighed i forbindelse med at tiltrække, opstarte og udvikle nye virksomheder.
 • Kommunalbestyrelsen vil sikre en fortsat udvikling af nye og gamle erhvervsområder.
  Vordingborg Kommune søger at udbygge og styrke infostrukturen, så der i højere grad er mulighed for etablering af mindre arbejdspladser, hjemmearbejdspladser, fjernundervisning mv.
 • Vi søger samarbejde om etablering af netværk mellem etablerede mikrovirksomheder og potentielle iværksættere med henblik på yderligere virksomhedsetablering, styrkelse og udvidelse af eksisterende virksomheder samt produktudvikling.
 • Kommunen udgør den primære ramme for udviklingen i landdistrikter.
  Derfor vil vi tilbyde en sammenhængende erhvervs- og turismeservice af høj kvalitet, der er baseret på nærhed og regelmæssig kontakt og sparring med det lokale erhvervsliv. 

Retningslinjer

12.1

Vordingborg Kommunes tværgående taskforce gruppe, sikrer, at virksomhederne oplever Vordingborg Kommune som en professionel samarbejdspartner gennem høj faglighed, effektive og smidige sagsgange og en dialog præget af ligeværdighed og imødekommenhed.

12.2

Vordingborg Kommunes skal opleves som en indgang som sikrer at virksomhederne oplever Vordingborg Kommune som nem at komme i kontakt med.

12.3

Vordingborg Kommunes administration har en aktiv og opsøgende rolle i forhold til at holde kontakten til de lokale virksomheder og sikrer at virksomhederne har mulighed for at komme i dialog med kommunen.

12.4

Vordingborg Kommune yder en god service gennem kompetent og hurtig miljø- og byggesagsbehandling - både til virksomheder, der vil flytte hertil og til dem, der allerede er her.

12.5

Vordingborg Kommune deltager i relevante samarbejder om rammebetingelser for virksomhederne, herunder infrastrukturarbejdet mellem kommunerne Regionen og Regionen Sjælland. 

Redegørelse

Vordingborg Kommune arbejder fortsat på at tiltrække virksomheder. Kommunen har og ønsker også fremover at have en bred vifte af virksomheder – fra transport- og logistikvirksomheder, fremstillings- og produktionsvirksomheder til kontor-, service-, og videnserhverv. Det giver mange forskellige typer af job og dermed gode beskæftigelsesmuligheder for kommunens indbyggere og de, der kommer til kommunen for at arbejde.

Erhvervsservice

Med hensyn til erhvervsservice samarbejder Vordingborg Kommune med øvrige kommuner i Region Sjælland omkring Væksthus Sjælland. Formålet er at servicere virksomheder som har viljen til vækst. Virksomheder med ønske om vækst får sparring omkring virksomhedens udvikling og forløbet skræddersyes efter virksomhedens behov. Den lokale erhvervsservice varetages af Vordingborg Udviklingsselskab og omfatter alt om start af firma, regnskab, jura, markedsføring, salg mv.

 

Erhvervsstrategi og handleplan

I indeværende planperiode er der udarbejdet en fælles erhvervsstrategi og en erhvervshandleplan i samarbejde med de lokale aktører inden for uddannelse, erhverv, oplevelsesøkonomi, detailhandel mv.

Bedst mulige rammevilkår for erhvervsudvikling

Vordingborg Kommunes erhvervsfremmeindsats involverer mange dele af kommunens virksomhed og forpligter Vordingborg Kommune til at tage en ledende rolle, så arbejdet med erhvervsservice, erhvervsfremme og erhvervslivets udvikling og rammebetingelser bliver helhedsorienteret og sammenhængende og sikrer samarbejde og synergi mellem de forskellige indsatser og aktører på området.

Udviklingen af de bedst mulige rammevilkår for det lokale erhvervsliv er et væsentligt indsatsområde i Vordingborg Kommunes erhvervshandleplan 2011 – 2013 og vil også fremadrettet være et vigtigt indsatsområde i sikringen af et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Processen omkring erhvervshandleplanen har skabt en tæt dialog mellem Vordingborg Kommune, Vordingborg Udviklingsselskab og Vordingborg Erhvervsforening, der har affødt en række specifikke indsatsområder omkring styrkelsen af de erhvervsmæssige rammevilkår.

For at give virksomhederne i Vordingborg Kommune den hurtigste og bedst mulige service følger Vordingborg Kommune anbefalingerne fra KKR Sjælland omkring princippet ”én indgang”, hvor det er den kommunale administration og ikke virksomhederne, der skal sikre, at en erhvervshenvendelse altid havner hos rette medarbejder. Princippet er en integreret del af Region Sjællands strategi for Fremtidens Erhvervsservice 2010 – 2013.

For at realisere princippet om, at virksomhedernes henvendelser altid finder vej til rette medarbejder, har Vordingborg Kommune nedsat en taskforcegruppe med det formål at geare organisationen til at kunne levere en kommunal effektiv service i forhold til sagsbehandlingsgange og henvendelser fra virksomhederne.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med andre kommuner arbejdet med fælles markedsføring af erhvervsarealer langs Sydmotorvejen.

Markedsføring af virksomheder overfor ledige akademikere

Vordingborg Kommune har også arrangeret matchmaking mellem ledige akademikere og lokale virksomheder. Træffet var en stor succes, og mange akademikere fik øjnene op for Vordingborg som et muligt arbejdsmarked og flere af de fremmødte akademikere har fået beskæftigelse lokalt efterfølgende.