Åben land (Å 00)

Under forandring forslag tillæg nr. 31

Under forandring Forslag til tillæg nr. 17

Plannummer Å 00
Plannavn Åben land
Anvendelse Landområde
Områdets anvendelse

Landområde til jordbrugsformål, forbeholdt boliger og bygninger med relation til jordbrug, som landbrug, skovbrug samt fiskeri. Fastlægges endvidere til rekreative formål og råstofindvinding.

Bebyggelsens omfang
og udformning
Højdebestemmelser gælder for énfamiliehuse.
Max. bebyggelses-
procent
30 %
Max. antal etager
Max. højde (m) 8,5 m
Zonestatus Eksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Bemærkning

 

Generelle bestemmelser
for alle rammer
Generelle rammebestemmelser
Vedtaget

8. august 2018 - Tillæg nr. 39
2. maj 2018 - Tillæg nr. 38

21. december 2017 - 
Tillæg nr. 35
12. oktober 2017 - Tillæg nr. 32
9. august 2017 - Tillæg nr. 30
10. maj 2017 - Tillæg nr. 28
27. november 2016 - Tillæg nr. 22
26. maj 2016 - Tillæg nr. 19
8. oktober 2015 - Tillæg nr. 15
30. april 2015 - Tillæg nr. 13
26. februar 2015 - Tillæg nr. 10
28. august 2014 - Tillæg nr. 8
27. marts 2014 - Tillæg nr. 3
12. december 2013 - Tillæg nr. 2
19. september 2013 - Tillæg nr. 1