L 10.04

Plannummer L 10.04
Plannavn Landsby Viemose
Anvendelse Blandet bolig og erhverv
Områdets anvendelse

Landsby, helårsboliger, offentlig og privat service samt mindre ikke genevoldende erhverv, landbrugsbygninger o.lign.
Forbud mod opsætning af vindmøller.
Området ligger i eller delvis i OSD eller i indvindingsoplande.

Bebyggelsens omfang
og udformning
Åben lav
Max. bebyggelses-
procent
30 %
Max. antal etager
Max. højde (m) 8,5 m
Zonestatus Eksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Bemærkning

 

Generelle bestemmelser
for alle rammer
Generelle rammebestemmelser
Vedtaget