Hidtidig planlægning

I forrige planperiode blev der udarbejdet 12 tillæg til kommuneplanen (2009-2021), som ses nedenfor. Disse tillæg er indarbejdet i denne Kommuneplan 2013.

Tillæg nr. Kommuneplan 2009-2021  Vedtaget
Tillæg nr. 2 Ændring af ejendomme fra boligområde til offentligt område
se kort
26. aug. 2010
Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke 26. maj 2011
Tillæg nr. 4 Nedlæggelse af erhvervsområde og ændring af boligområde til erhvervsområde, Ny Esbjergvej
se kort
14. okt. 2010
Tillæg nr. 5 Vindmølleplan
se kort
31. mar. 2011
Tillæg nr. 6 Overførsel af rekreativt område til offentligt område ved Præstøhallen
se kort
26. maj 2011
Tillæg nr. 7 Overførsel af offentlige område ved Kuskevej/Brovejen til centerområde 22. sep. 2011
Tillæg nr. 8 Udvidelse af bymidteafgrænsning og overførsel af boligområde til centerområde 24. nov. 2011
Tillæg nr. 9 Ændring af rammebestemmelse og afgrænsning af erhvervsområder vest for Stensved 21. jun. 2012
Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune 23. feb. 2012
Tillæg nr. 11 Ændring af boligområde og detailhandelsområde, Kastrup 31. maj.2012
Tillæg nr. 13 Udvidelse af detailhandelsområde og overførsel af boligområde til centerområde i Stensved 21. jun. 2012
Tillæg nr. 16 Ændring af retningslinje 9.6.4 om hoteller i landsbyer og i det åbne land 14.mar. 2013
PÅKLAGET