Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens plan for, hvordan Vordingborg Kommune skal kunne udvikle sig i de kommende 12 år. Kommuneplanen er en beskrivelse af, hvad arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes til - dvs. hvordan byerne Vordingborg, Præstø og Stege skal udvikles, hvor de nye boligområder, butikker, erhvervsområder, veje og grønne områder skal ligge i fremtiden samt hvordan udviklingen kan blive i landsbyerne.

Kommuneplanen består af to dele.

Den første del er hovedstrukturen, der indeholder kommunalbestyrelsens overordnede mål og retningslinjer for udviklingen og for benyttelse og beskyttelse af byer, natur og landskab. Her står der også, hvor udviklingen skal ske og i hvilken rækkefølge. Hovedstrukturen finder du under de 4 bjælker i toppen: By&Liv, Erhverv & Turisme, Land & Vand, Trafik, Miljø

Kommuneplanens anden del er rammer for lokalplanlægningen. Her kan man se rammerne for, hvad kommende lokalplaner skal indeholde med hensyn til bygningers højde, tæthed og anvendelse. Rammer for lokalplanlægning finder du under bjælken: Lokalområder

Digital kommuneplan

Som noget nyt findes Kommuneplan 2013 udelukkende i en webbaseret udgave på denne hjemmeside og derfor ikke i en papirudgave.

Retsvirkning

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for dens gennemførelse. Byrådet kan derfor modsætte sig anvendelse, der er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Baggrund for kommuneplanen

Kommuneplanen tager udgangspunkt i planstrategien "Vordingborg Kommunes 2021 Plan", der beskriver hvilke temaer i kommuneplan 2009-21, der skal revideres.

Kommuneplan 2013 erstatter den hidtidige Kommuneplan 2009-2021. Der er tale om delvis revision af kommuneplanen. Men da kommuneplanen er blevet digital og derved har fået en anden form både opbygnings- og formidlingsmæssigt virker den som en helt ny kommuneplan.