Indhold

Om kommuneplan 2013

 

By & Liv

Byer og landsbyer

Kultur og fritid

Tilbud for børn og unge

Service

 

Erhverv & Turisme

Erhvervsservice

Erhvervsområder

Turisme og friluftsliv

 

Land & Vand

Natur og landskab

Jordbrug og råstoffer

Vandmiljø

Grundvand

 

Trafik

Infrastruktur

Trafik

 

Miljø

Klima og energi

Miljøbeskyttelse

 

Lokalområder