Læsevejledning

Kommuneplan 2013 findes udelukkende i en webbaseret udgave på denne hjemmeside og derfor ikke i en papirudgave.

Læs her om brug af den digitale kommuneplan og dens funktioner.

Dynamisk plan

En digital kommuneplan er en dynamisk plan, der giver mulighed for løbende opdatering af planen i takt med, at der vedtages ændringer af den, så der ikke opstår forvirring om det aktuelle indhold. Du behøver derfor ikke at holde styr på eventuelle tillæg til kommuneplanen, som bliver vedtaget i løbet af de kommende år, men bare forholde dig til hvad der står her.

Du kan dog også under Tillæg og afløste planer se hvilke tillæg til kommuneplanen, der er vedtaget i planperioden.

Og du vil altid på Plandata.dk kunne se tidligere gældende kommuneplaner. Plandata.dk er en statslig digital platform, hvor alle kommuner indberetter lokalplaner, kommuneplaner og forslag hertil.

Temaer

Kommuneplanen er opbygget med 5 hovedemner, der vises i bjælken øverst på siden:

  • By og Liv
  • Erhverv og Turisme
  • Trafik
  • Miljø
  • Land og Vand

Som udgør kommuneplanens hovedstruktur.

Hvert hovedemne indeholder en række temaer, som kan ses i menuen, når du klikker på bjælken. Under "Erhverv og turisme" findes fx "erhvervsservice", "detailhandel", "turisme og friluftsliv". Hvert tema er yderligere inddelt i en række undertemaer, som fremkommer af menuen under hvert tema. Et undertema under erhvervsservice er fx "Erhvervslivets rammevilkår" samt "Mobil og bredbånd".

Hvert undertema indeholder mål, retningslinjer (med kort) og redegørelse.

 

Lokalområder

I Lokalområder (i bjælken) kan du se hvilke rammer for lokalplanlægningen, der gælder i dit lokalområde på på din ejendom. Kommunen er inddelt i 16 lokalområder, som fremgår af menuen, når du har klikket på Lokalområder. Vælg derefter et lokalområde. Inden for hvert lokalområde kan du se udpegede kulturmiljøer, rammer for lokalplanlægningen vist i tekst og på kort. På kortet kan du endvidere tilvælge øvrige temaer fra hovedtrukturen, så du kan få et fuldstændigt overblik over hvad der gælder i dit lokalområde eller på din ejendom.

Eksterne links (højre side)

Inden for hvert tema kan du i højre side finde eksterne links, som er henvisning til andre planer, rapporter hjemmesider mv. hvor du kan læse mere om et givent emne. Eksterne links er uden for kommuneplanen.

Ordforklaringer

I højre side kan du finde ordforklaringer, hvor du kan slå tekniske faglige begreber op, du ikke forstår. Ordforklaringer er tænkt som en hjælp til forståelse af kommuneplanen, men er uden for kommuneplanen. Listen over ordforklaringer er dynamisk og kan blive udvidet løbende. Finder du derfor et ord, du ikke forstå, kan du skrive til kommuneplangruppen på et link direkte under ordforklaringer, så vi kan udbygge efterhånden.

Kort

Til retningslinjerne findes der, hvor det er relevant, kort der supplerer teksten (med det aktuelle tema fremhævet). Kortene betjenes med de funktioner, der ligger øverst i kortvinduet. Du kan zoome, panorere og skifte mellem forskellig kortlag og baggrundskort. For at skifte baggrundskortet klikkes med musen på det kort du ønsker skal være baggrundskort.
Hvis du gerne vil se mange forskellige kortlag sammen kan du ved at bruge menupunktet "Kort" klikke de lag til du ønsker at se sammen.