Tillæg og aflyste rammer

Nedenfor ses tillæg til kommuneplanen, som har medført ændringer i mål, retningslinjer eller rammer for lokalplanlægningen efter kommuneplanens vedtagelse.

Tillæg nr.

Kommuneplan 2013-2025      

Vedtaget

Tillæg nr. 1 Teknisk anlæg ”Solcellepark” øst for Damsholte 19. sep. 2013
Tillæg nr. 2 Biogasplan 12. dec. 2013
Tillæg nr. 3 Roneklint 27. mar. 2014
Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen 22. maj 2014
Tillæg nr. 5 Klima - Tilpasning & CO2-reduktion 30. apr. 2014
Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby 30. apr. 2014
Tillæg nr. 7 Præstø bymidte 27. nov. 2014
Tillæg nr. 8 Solfangeranlæg i Stege 28. aug. 2014
Tillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn 26. feb. 2015
Tillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege 14. jan 2015
Tillæg nr. 12 Udvidelse af centerområder og reduktion af kulturmiljøudpegning ved Valdemarsgades forlængelse 30. apr. 2015
Tillæg nr. 13 Panteren 30. apr. 2015
Forslag
Tillæg nr. 14
AFLYST
Ændring af erhvervs- og boligområde i Ørslev AFLYST
28. jan. 2016
Tillæg nr. 15 Ændring af udstrækning og rammebestemmelse i rammeområde E 14.04 08. okt. 2015
Tillæg nr. 16 Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder 17. dec. 2015
Forslag
Tillæg nr. 17 
Vindmøller I høring til
18. nov. 2015
Tillæg nr. 18 Vandhus på Panteren 17. sep. 2015
Tillæg nr. 19 Ændring af erhvervs- og bolig og detailhandelsområde i Ørslev 26. maj 2016
Tillæg nr. 20 Centerområde Valdemarstorvet 28. jan. 2016
Tillæg nr. 21 Erhvervspark E47 - Bårse 06. apr. 2016
Tillæg nr. 22 Bøgestrøm Skole 17. nov. 2016
Tillæg nr. 23 Sydhavnen 23. feb. 2017
Tillæg nr. 24 Havneudvidelse på Masnedø 2. jun. 2017
Tillæg nr. 27 Hotellejligheder på Ulvshale 8. mar. 2017
Tillæg nr. 28 Ndr. Vindingevej 10. maj 2017
Tillæg nr. 29 Bakkebølle Strand 26. apr. 2018
Tillæg nr. 30 Solfangeranlæg i Lendemarke 9. aug. 2017
Tillæg nr, 30 Området omkring Antonibakken 20. sep. 2018
Tillæg nr. 32 Tekniske anlæg ved Ore 12. okt. 2017
Forslag 
Tillæg nr. 33
Lynggården Biogas I høring til
27. jun. 2019
Tillæg nr. 34 En Badeanstalt i Stege Bugt 21. dec. 2017
Tillæg nr. 35 Erhvervsområder Stensved 21. dec. 2017
Tillæg nr. 36 Idrætshøjskolen Bosei 22. mar. 2018
Tillæg nr. 37 Stationsområdet og detailhandel 22. mar. 2018
Tillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse 2. maj 2018
Tillæg nr. 39 Landsbyafgrænsning - Stensby 6. feb. 2019
Forslag
Tillæg nr. 40
Boliger ved Langelinie i Stege I høring til
7. mar. 2018
Tillæg nr. 41 Mern Stationsområde 6. mar. 2018
Tillæg nr. 42 Sommerhusområde syd for Orevej 22. feb. 2018
Tillæg nr. 43 Avnø 9. maj 2018
Forslag
Tillæg nr. 44
Store solcelleanlæg I høring til
24. jun. 2019
Forslag
Tillæg nr. 46
Udvidelse af Vordingborgskolen I høring til
6. jun. 2018
Tillæg nr. 47 Dagligvarebutik i Køng 4. jul. 2019
Tillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng 27. mar. 2019
Tillæg nr. 50 Udvidelse af B 17.15 på Masnedø 28. aug. 2019
Tillæg nr. 51 Landsbyafgrænsning - Røstofte Landsby 10. apr. 2019
Tillæg nr. 52 Landsbyafgrænsning - Elmelunde 17. jun. 2019