Vision 2025

I 2025 er Vordingborg Kommune en attraktiv kommune med levende byer ved vandet og liv på landet.

Vordingborg Kommune har stor tiltrækningskraft over for ressourcestærke, engagerede og kreative unge familier og virksomheder, som ønsker at bo på landet ved vand og natur, men alligevel i kort afstand fra metropolerne København/Malmø, Hamborg og Berlin.

Vi er initiativrige og handlekraftige. Vi har alle lyst og evne til at yde en indsats og præge udviklingen, både hos os selv og vores familie, i nærområdet, byen, kommunen og regionen.

Vi bygger på en spændende historie, som hjemsted for Danmarks fødsel og demokratiets vugge.

Vi skal positionere os som Danmarks videnscenter med forskning og formidling inden for middelalderhistorie og -arkæologi, kulturmiljø og kulturarv samt Danmarks yngre geologiske udvikling.

Købstædernes individuelle særpræg og historie fremhæves og understøttes.

Vi er stolte af at bo, arbejde og være netop her.