marie

tester

Hin

Tilmeld dig herFlere oplysninger

Du kan læse mere om gymnasiet og andre gymnasiale uddannelser på UddannelsesGuiden.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse, eksamen, eksamenskarakterer, tildelt studieretning og valgfag, mangel på specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand mv., kan du klage til rektor.

Er du utilfreds med rektors afgørelse, kan du inden 14 dage efter afgørelsen aflevere en skriftlig klage til rektor, som videresender klagen til Undervisningsministeriet med sin egen udtalelse i sagen.

Før sagen videresendes til ministeriet, har du ret til med en uges frist at kommentere sagen. Dine eventuelle kommentarer bliver sendt med til ministeriet.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side.