Udviklingsplan 2017-2019 PIXI-udgave

Kulsbjerg skole har udarbejdet en lokal udviklingsplan på, som opfølgning på strategiplanen for
skolevæsenet 2017-2019.

Udviklingsplanen gælder for to skoleår af gangen og beskriver, hvordan vi arbejder med de strategiske målsætninger.

Vi har valgt, at lave et "sammenkog" af skolens udviklingsplan for at give et hurtigere overblik over skolens målsætninger.


Læs udviklingsplanen i en PIXI-udgave: Klik her