Info om COVID-19 situationen

Info fra skolechef d. 7/4-2020

Kære forældre og medarbejdere

Som I sikkert har hørt ved pressemødet med statsministeren d. 6.4. så er der annonceret at der vil ske en gradvis åbning af dagtilbud og skoler. Mette Frederiksen nævnte at der ville blive åbnet fra d. 15. april.

Det gælder alle dagtilbud dvs. dagpleje, vuggestue og børnehave samt skoler til og med 5. klassetrin. Det er helt essentielt at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne. Derfor venter vi lige nu på de præcise guidelines fra sundhedsmyndighederne.

Vi skriver til jer lige så snart vi præcist ved, hvordan vi åbner op.

Venlig hilsen
Charlotte Grummesgaard Nielsen
Chef

 

Info fra kommunen d. 1/4-2020

Mulighed for nødpasning i påsken 2020

 Efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening tilbyder Vordingborg Kommune nødpasning i påsken fra torsdag den 9. april til og med den 13.april (inkl. lørdag).

Det gælder også om aftenen og om natten i perioden fra d. 9. april til og med d. 13. april 2020.

De familier der kan benytte sig af nødpasning i påsken (inkl. lørdag), skal have afsøgt andre pasningsmuligheder og varetage kritiske funktioner i samfundet. Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke kan garantere, at det er voksne der kender dit barn, der varetager pasningen i påskeperioden.

Af hensyn til planlægning skal du senest mandag den 6. april 2020 inden kl. 12.00 have meldt behov for nødpasning i påsken (inkl. lørdag) til lederen af det dagtilbud eller skole dit barn går på.

Man kan ikke melde sig til pasning fra dag til dag i påsken (d. 9. til og med d. 13. april).

Pasningen kommer til at foregå i Bårse børnecenter og på Mern skole og dagtilbud.

Du skal selv sørge for befordring til et af de to steder.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte dit barns dagtilbud eller skole

Med venlig hilsen

Charlotte G. Nielsen

Chef for dagtilbud og skole

Info omkring nødpasning

Tilbuddet om nødpasning er for børn og elever, som ikke har andre muligheder for pasning end på institutioner, og er målrettet forældre med kritiske jobfunktioner i det offentlige og private.

De overordnede rammer for nødpasning som regeringen har udstukket dem, er:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Nødpasning er for elever fra 0. til 3. klasse og den vil foregå to steder:

  • Elever fra Nyråd og Stensved samles i skoleklubben i Stensved
  • Elever fra Mern samles i Mern Børnehus og på skolen

Åbningstiderne for nødpasningen er fra kl. 6.30 til 17.00 alle ugens dage.

Både pædagoger og lærere indgår i pasningen, så eleverne også har mulighed for at modtage undervisning. Vi beder jer derfor om at medbringe elevernes Ipad og eventuelle arbejdsbøger.

Af hensyn til planlægningen af nødberedskabet må I om morgenen gerne give medarbejderne besked om, hvornår I forventer at hente igen. Desuden, hvis der er dage, hvor der ikke er behov for pasning.

Adressen på nødberedskabet i Stensved Skoleklub:

Isak Dals Vej 2 
4773 Stensved
2966 1856

Spørgsmål til nødplanen og øvrige spørgsmål skal rettes til Casper Milandt Stentebjerg på på telefon 40350851.

 

Følg med i den nyeste information omkring Corona fra Vordingborg kommune via dette link.