Musikkarrusel 1.-3.klasseMusikkarrusel er en naturlig fortsættelse af Børnehaveklasse rytmik.
Der er ingen betingelser for at melde sig, men det er en fordel for eleven at have beskæftiget sig med bl.a. rytme og melodik i forskolen.

Musikkarrusellen snurrer i 30 uger med stop 4 gange med følgende instrumenttyper: Strygere, blæsere, strengeinstumenter og slagtøj. Ved hvert stop låner eleven et nyt instrument med hjem, og ved slutningen af sæsonen har eleven fået kendskab til og spillet på 4 forskellige instrumenttyper.

Hver "karruseltur" afsluttes med en minikoncert i karruseltimen for forældre og evt. andre pårørende. Sammenspil med andre er en naturlig og vigtig del af undervisningen.

Alle karruselbørn får mulighed for at overvære 4 Kamæleonkoncerter i løbet af sæsonen. Koncerterne bliver afholdt lørdage (formiddag) på spillestedet STARS i Vordingborg.

Gæstelærer-besøg vil også indgå i undervisningen.

Undervisningens opbygning og kendskabet til flere typer af instrumenter gør det lettere for eleven at vælge det rette instrument til den fortsatte undervisning på Musikskolen.

Undervisningen finder sted om mandagen kl. 15.30-16.15 på Musikskolen, KulturArkaden.